Pozitivní účinky plnospektrálních světel zářivek 2gx13


· Podání barev je nezkreslené a téměř identické s denním sluneÄním svÄ›tlem. To je přínosné zejména pro grafické práce, pro pracovníky v tiskárnách, pro umÄ›lce – výtvarníky a sochaÅ™e, pro designéry.
· Probouzení se s tímto svÄ›tlem navozuje pocit podobný sluneÄnímu svitu a vstávání je příjemnÄ›jší, než u studeného bílého svÄ›tla. Je pÅ™irozenÄ›jší i vůÄi teplým odstínům, vhodným spíše pro relaxaci a usínání.
· Podle některých lékařských studií byl prokázán pozitivní vliv na sezonní (podzimní a zimní) deprese. Pomáhá také zmírnit důsledky afektivních poruch.
· Únava zraku je prokazatelná pÅ™i dlouhodobém používání úzkospektrálního svÄ›tla. Tehdy dochází ke snížení ostrosti vidÄ›ní, zejména pÅ™i delší práci s výpoÄetní technikou.
· Jsou ideálním svÄ›tlem pro pracoviÅ¡tÄ› manuálního charakteru, ale i pro Å¡koly a úřady, kde oddalují nastupující únavu a zvyÅ¡ují produktivitu práce. Díky tomu také snižují výskyt pracovních úrazů a agresivního chování zamÄ›stnanců, kteří jsou Äasto nuceni pracovat pod tlakem, a zároveň v nevhodnÄ› osvÄ›tlené místnosti.
stropní zářivka.jpg

Plnospektrální osvětlení se vyrábí v mnoha provedeních

Jaké existují možnosti osvětlovací techniky u plného světelného spektra? Vyrábí se prakticky ve všech známých typech osvětlovací techniky. Sortiment je velmi pestrý, a pokud máte o takové světlo zájem, pořídíte je v těchto druzích osvětlení:
· Trubicové zářivky 2gx13 a rovněž kompaktní (úsporné) zářivky.
· Klasické halogenové žárovky.
· LED diodové žárovky o příkonech od 5 do 50 W
· SluneÄní simulátory o výkonu 10 tisíc luxů.
zářivkové osvětlení.jpg

Některé příklady uplatnění širokospektrálního osvětlení

Ve školách – zvláště školy s uměleckým zaměřením na hodiny výtvarné výchovy vyžadují osvětlení stanovené normativem jako Ra > 90, což umožňuje pouze tento typ osvětlovací techniky, anebo denní světlo.
MateÅ™ské Å¡kolky – dÄ›ti se pod tímto svÄ›tlem cítí spokojenÄ›jší, jsou klidnÄ›jší, a má to pozitivní vliv na jejich hyperaktivitu. Mají také rády syté barvy hraÄek, které tímto způsobem vyniknou.
Domovy seniorů – organismus starých lidí se lépe regeneruje, navíc se tito lidé lépe zabaví, a tím pádem jsou více aktivní přes den a v noci lépe usínají.
Zdravotnická zařízení – vÅ¡echny operaÄní sály, vyÅ¡etÅ™ovny a ambulantní pracoviÅ¡tÄ› vyžadují bezpodmíneÄnÄ› Ra > 90 kvůli pÅ™esné diagnostice a preciznímu podání pracovního výkonu. Je známo, že napÅ™. u hypoxie, nebo diagnostiky hepatitidy může Å¡patné svÄ›tlo podávat zkreslený obraz.