Běžná věc může zaujmout na první pohled


Už uplynul další rok, kdy jste si říkali, že by bylo tÅ™eba pÅ™istoupit ke kompletní rekonstrukci ve vaÅ¡em bytÄ›. A tak už uplynulo mnoho let. Neustále rekonstrukci odkládáte, protože se vám nechce projít tím nároÄným procesem, kdy je tÅ™eba vÅ¡echno pÅ™estÄ›hovat a nechat v bytÄ› jen holé zdi, podlahu a strop. Tím prvním krokem, kterým vÅ¡echny rekonstrukce zaÄínají, je výmÄ›na rozvodů elektroinstalace. Je to krok nejnároÄnÄ›jší, který pÅ™edstavuje mnoho nepříjemného hluku a prachu. Musíte každý den odklízet nevzhlednou stavební suÅ¥ a vytřít vždy v celém domÄ›, aby se prach neroznášel do dalších pater. Ano, to je opravdu velmi nepříjemná okolnost celé rekonstrukce. Ale to brzy skonÄí a vy se budete moci vÄ›novat té mnohem příjemnÄ›jší Äásti. A tou je, zařídit si celý byt podle svých pÅ™edstav. A zaÄít můžete ihned, už bÄ›hem výmÄ›ny rozvodů.

nářadí

V duchu minimalismu

Líbí se vám minimalistický styl zařízení interiéru, a proto jste se rozhodli, že celý byt bude vybavený jednoduchým nábytkem v tlumených barvách. Tady je tÅ™eba sáhnout po zajímavých doplňcích a najít vždy nÄ›jaký barevný detail, který celý interiér oživí. Takový prvek pak umístÄ›te do každé místnosti. Lámete si hlavu, jaký prvek by to mÄ›l být, aby nenaruÅ¡il celkový vzhled moderního stylu, a pÅ™itom by působil zajímavÄ›? VraÅ¥te se na poÄátek. K elektroinstalaci. Nezůstávejte u toho, že zvolíte jen nudné a obyÄejné provedení zásuvek a vypínaÄů. PrávÄ› barevný vypínaÄ může být tím prvkem, který dá vaÅ¡emu interiéru nápaditý motiv. V kolekci jsou i kousky, které jsou designovÄ› velmi nápadité a vybírat můžete i z barevných variant. PerfektnÄ› vypadají i barevné krycí panely, které dotváří atraktivitu jindy nezajímavého prvku, jakým je vypínaÄ.

logo

VÅ¡echny vystavené modely jsou nejvyšší kvality a jsou nabízeny za velmi atraktivní ceny. UrÄitÄ› si vyberete ty, které oživí váš interiér.