LED autožárovky jsou ideální pro světla určená k dennímu svícení


UrÄitým Å™eÅ¡ením, jak ulevit klasickým svÄ›tlometům, jsou přídavná svÄ›tla pro denní svícení. Ta plnÄ› nahrazují v průbÄ›hu dne hlavní svÄ›tlomety a mÄ›la by být osazena speciálními žárovkami. Podmínkou je pouze homologace tÄ›chto svítidel pro provoz ve státech Evropské unie (tedy i v ÄŒeské republice). Musí být tedy oznaÄeny symboly RL a E.

krása auta

Co předepisuje legislativa

Pokud uvažujete o LED technologii, která je pro denní svÄ›tla homologována, musíte dodržet standardy evropských smÄ›rnic. Musí se vždy jednat o dvojici svÄ›tel (nikoliv pouze jedno) umístÄ›ných v pÅ™ední Äásti vozu ve vodorovné poloze, vždy ve stejné výšce od zemÄ›. Ta musí být v rozmezí od 25 cm do 1,5 metru. ObÄ› svÄ›tla musí být od sebe vzdálena minimálnÄ› 60 cm, malá auta s šířkou do 130 cm je mohou mít od sebe už jen 40 cm. KaždopádnÄ› od okraje vozu musí být umístÄ›na ve vzdálenosti maximálnÄ› 40 cm. LED autožárovky pro denní svícení musí být spínána a vypínána automaticky vždy souÄasnÄ› s bÄ›hem motoru. Samotnou montáž můžete provádÄ›t i svépomocí, není nutná prohlídka na STK, ale svÄ›tla musí být homologována pro provoz na pozemních veÅ™ejných komunikacích.

rozsvítit auto

Jaká kritéria by měla mít osvětlovací technika pro denní svícení

Jednotné napájení – pro osobní automobily 12 V a nákladní vozy 24 V, vždy z akumulátoru dobíjeného alternátorem.

Teplota chromatiÄnosti – ta není nikterak zákonem (vyhláškou) definována. Jedná se o svÄ›telné podání barvy zdroje, a tou může být buÄ teplá bílá barva kolem 3000 Kelvinů, nebo studené bílé namodralé svÄ›tlo zhruba 6000 K. PÅ™ipomínáme, že musí jít o homologované LED diody, tudíž nejsou přípustné napÅ™. Äervené blikající diody, oranžové, modré, zelené atp.

vínové auto

Životnost – zásadní výhodou LED diod je vyšší životnost ve srovnání s halogenovými světly, bývá zpravidla kolem 5 tisíc hodin, tedy odhadem dva až tři roky při každodenním provozu.

Tvar svÄ›tel – mohou být buÄ kulatá do míst, kam patří napÅ™. neosazené svÄ›tlomety do mlhy. Anebo obdélníková tÄ›lesa do mřížek pod klasickým svÄ›tlometem.