Pro koho je vhodné mít zahradu?


Pokud se zeptáte lidí na ideální bydlení, naprostá vÄ›tÅ¡ina odpoví, že by chtÄ›li domek se zahradou, byÅ¥ malou. A to je i pochopitelné – máme tak prostor, který je skuteÄnÄ› náš a kde se můžeme uzavřít. Navíc tím máme i iluzi sobÄ›staÄnosti, neboÅ¥ můžeme na naÅ¡em pozemku pÄ›stovat nejrůznÄ›jší plodiny.

 

Situace vÅ¡ak mnohdy nebývá ani zdaleka tak růžová, jak si lidé malují. Ukazuje se tedy, že ani tento způsob bydlení se nehodí pro vÅ¡echny, dokonce ani pro vÅ¡echny ty, kteří by o nÄ›j mÄ›li zájem. Valná Äást si totiž neuvÄ›domuje, co vÅ¡e vlastnictví takového domu se zahradou obnáší.

 

toto představuje pro mnoho lidí splněný sen

 

Jako první je potÅ™eba zmínit práci kolem domu, která v podstatÄ› nikdy nekonÄí. SpoÄívá pÅ™edevším v nejrůznÄ›jších drobných opravách – tady je potÅ™eba opravit plot, tady stÅ™echu, támhle vymalovat, tdy zaÄal kapat kohoutek… je toho zkrátka hodnÄ›.

 

K tomu navíc jeÅ¡tÄ› můžeme pÅ™idat zahradu, která také není bez práce. Pokud má alespoň trochu vypadat, pak je pravidelné sekání trávy nutností. A vzhledem k tomu, že poÄasí je rok od roku extrémnÄ›jší a léta Äím dál sušší, je potÅ™eba také zalévání.

 

pro některé lidi je lepší panelák

 

Pokud se rozhodneme mít i záhonek, pak je situace jeÅ¡tÄ› o nÄ›co horší. V první Å™adÄ› zde máme rytí a sázení, což je fyzicky pomÄ›rnÄ› nároÄné. Následuje pak pravidelné pletí, okopávání a zalévání. To může být problém, pokud chceme odjet například na delší dovolenou. K tomu můžeme pÅ™idat také boj se Å¡kůdci, kteří plodiny i stromy pravidelnÄ› napadají.

 

Je tedy jasné, že tento způsob bydlení je vhodný pÅ™edevším pro ty, kteří mají jak dostatek Äasu, tak i potÅ™ebnou fyzickou kondici. Nelze si pÅ™edstavit starého dÄ›deÄka Äi babiÄku v důchodu, jak sami bez pomoci obhospodaÅ™ují domek. Sice to zní na první pohled idylicky, avÅ¡ak věřte, že zvláštÄ› v dneÅ¡ní dobÄ› by jim to pÅ™ineslo jen problémy.

 

Proto bychom se mÄ›li skuteÄnÄ› dobÅ™e rozmyslet, kde bychom chtÄ›li bydlet, a zvážit naÅ¡e finanÄní, Äasové a jiné možnosti. Pak budeme moci zvolit tu možnost, která pro nás bude nejlepší.