Rtuťová výbojka je platným hráčem na poli osvětlovací techniky

Pracují na principu výboje koncentrovaných rtuťových par, které jsou uzavřeny v baňkách pod vysokým tlakem. Baňky jsou vyrobeny z křemičitého skla, jež musí odolat nejen tlaku, ale i extrémně vysoké teplotě. Na stěnách hořáku je to zhruba 750 stupňů Celsia, v centru hlavního výboje teplota překračuje 4500 stupňů.
Výboj vytváří nebezpečné UV záření, to ovšem skrze běžné sklo proniká, z toho důvodu jsou tudíž baňky uvnitř pokryty vrstvou luminoforu. Tato vrstvička přeměňuje UV záření na viditelné světelné spektrum a tím pádem jsou výbojky zdravotně nezávadné.

výbojka rtuťová

Výhody této osvědčené osvětlovací techniky

  • Dlouhá životnost včetně speciální luminiscenční vrstvy vanad-ytrium ve srovnání s klasickou žárovkou. Životnost se pohybuje v rozmezí od 13 do 16 tisíc hodin.
  • Nepoužívá se žádný zapalovač, ani předřadník, což spoří náklady na osvětlovací zdroj (úspora u jednoho světla cca 200 korun). Díky tomu lze tyto výbojky využít i jako náhradu klasických žárovek. Snižují se i náklady na údržbu osvětlení, v podstatě stačí pouze měnit vadné výbojky.
  • Pořizovací náklady přepočtené na výkon osvětlení jsou velmi nízké ve srovnání s jinými zdroji světla. U výbojek to vychází zhruba na jednu korunu na 1 Watt. Nízká cena je způsobena automatizací výroby a osvědčenou mnohaletou technologií.
  • Velmi rychlý náběh do plného pracovního výkonu.
  • Okolní teplota má minimální vliv na provoz tohoto osvětlení. Je spolehlivé jak při extrémních letních vedrech nad 35 stupňů, tak i v zimě pod – 25 stupňů Celsia.

abstrakt

Nevýhody

  • Vysokotlaké rtuťové výbojky nižších příkonů mají nižší účinnost, než jiné druhy výbojek (metalhalogenidové a sodíkové) o stejném příkonu.
  • Nebezpečí kontaktu se rtutí při rozbití výbojky, vyřazené zdroje nelze také odložit do běžného elektroodpadu a nakládá se s nimi jako s nebezpečným odpadem.
  • Nehodí se pro stmívání.
  • Tyto výbojky nelze znovu po vypnutí ihned zapnout, jestliže jsou v chodu již na provozní teplotě. Nejprve musí vychladnout.