Světelné LED diodové zdroje hrají na trhu osvětlovací techniky prim

Současným trendem je vyrábět elektřinu pokud možno s minimálním dopadem na životní prostředí, tedy snížit emise spalin v tepelných elektrárnách, snížit spotřebu paliva jaderných elektráren, a podporovat výstavbu alternativních zdrojů výroby elektřiny (vodní a přečerpávací elektrárny, fotovoltaické https://shop.iftech.cz/ systémy apod.).
elektronické diody.png
Evropská unie již vydala řadu opatření, mimo jiné nařízení, že od září roku 2016 je možné dodávat na trh světelné zdroje pouze výkonnostní třídy A a B. Zároveň se již přestaly vyrábět klasické vláknové žárovky, které spotřebují 96 % elektřiny na tepelnou energii a pouze 4 % využijí na přeměnu v energii světla. Díky tomu dostaly zelenou úsporné zářivky a LED diodové zdroje.

LED znamená v originálu výraz „Light Emitting diode“, což v překladu zní jako dioda, která vyzařuje světlo. Uvnitř tohoto výrobku se nachází polovodičové součástky, jež elektrický proud převádí přímo na světelnou energii. Ve srovnání s jinými zdroji dokážou využít elektrickou energii mnohem efektivněji. Např. vláknová žárovka přemění elektřinu na světlo pouze ze 4 %, klasická zářivková trubice je na tom o něco lépe – účinnost 21 %, ovšem LED diodové žárovky vykazují účinnost 50 %.
led panel.jpg

Jaké jsou základní vlastnosti technologie LED

· Velmi nízká spotřeba elektřiny – úspora až 90 % nákladů ve srovnání s vláknovou žárovkou.
· Extrémní životnost – uvádí se, že vydrží až padesátkrát déle.
· Absence zahřívání – tato světla se prakticky průchodem elektrického proudu nezahřívají.
· Rychlý náběh – nabíhají okamžitě na plný výkon po zapnutí elektrického obvodu, nepotřebují startér, a neblikají.
· Dobrá odolnost – díky tomu je lze umístit i do venkovního prostředí v extrémních povětrnostních podmínkách. Pracují spolehlivě v rozmezí teplot od -35 stupňů do + 45 stupňů Celsia.
· Rozměry – jejich malé rozměry jsou zárukou pro široké rozpětí aplikací.
· Příjemný zdroj světla – nevyzařují UV záření a neblikají, jak tomu bylo u starých zářivek.
· Ekologické plus – neobsahují rtuť a jiné škodliviny, veškerý materiál je plně recyklovatelný.
· Zapínání a vypínání nemá žádný vliv na životnost světel.