Nebezpečí v zásuvkách

Možná se vám to už někdy taky stalo, z ničeho nic nám přestaly fungovat elektrické zásuvky v celém pokoji. Prvně jsme zkontrolovali pojistky, ale tam žádný problém nebyl. Nezbylo, než zavolat elektrikáře.

Elektrikář překontroloval všechny zásuvky v pokoji a prohlásil, že problém je v jiném pokoji, přes který vedou ve zdi dráty. K našemu velkému překvapení jsme ve vedlejším pokoji odsunuli čelo postele a za ním našli ohořelou prodlužovací šňůru, do které byly zapojené lampičky a v pohodě svítily. Dovedete si představit naše zděšení, když jsme si uvědomili, co všechno se mohlo stát? Prodlužovací šňůra byla ohořelá a byla schovaná za čelem postele, které je z dřevotřísky. Kdykoliv mohlo dojít k požáru, ať už v noci, kdy jsme v pokoji spali anebo přes den, kdy nikdo nebyl doma. Jedna situace horší než druhá.

zásuvky

Elektrikář nám vyměnil zásuvku a prošel celý byt, jestli se někde jinde nemůže stát stejná nepříjemnost. A co tím chci říct? Nečekejte, že vám přijde někdo do bytu udělat elektro revize sám od sebe. Co se týká bytových domů, tam jsou lhůty revizí elektro Revize-elektro-revtech jasně dané, ale týkají se jen společných prostor. V bytě je každý zodpovědný sám za sebe a pokud si nechá udělat elektrorevize, je to hlavně pro jeho pocit klidu.

zásuvka

Naše domy a byty jsou protkány elektrorozvody a v pokojích máme i desítky zásuvek, do kterých jsou permanentně zapojené různé spotřebiče. V každé zásuvce může někdy dojít ke zkratu a od šňůry může dojít k požáru. Jen pravidelnými kontrolami můžete zabránit katastrofě. Pokud už nechcete přímo udělat odborně elektro revize, zkuste alespoň jednou za čas kouknout na všechny zásuvky, které máte třeba ukryté za nábytkem, jestli jsou v pořádku a nekouká z nich ohořelá šňůra. Opatrnosti nikdy nezbývá, jak se říká a škody http://www.policie.cz/clanek/pravo-na-nahradu-skody-a-nemajetkove-ujmy.aspx od požáru v bytě mohou být katastrofické.